Ty te moesz mie wasn wizytwk...
SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli tutaj powinno być logo...

Powiatowy Szpital Specjalistyczny
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
Kontakt e-mail:
Dyrekcja:
sekretariat@dyr.szpital-stw.regiony.pl
naczelny@dyr.szpital-stw.regiony.pl
ekonomiczny@dyr.szpital-stw.regiony.pl
lecznictwa@dyr.szpital-stw.regiony.pl

Inne:
zam-publ@szpital-stw.regiony.pl
ksiegowosc@szpital-stw.regiony.pl
kadry@szpital-stw.regiony.pl
informatyk@szpital-stw.regiony.pl

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli świadczy usługi lecznictwa zamkniętego na oddziałach w zakresie chorób:
- wewnętrznych
- dziecięcych
- ginekologiczno-położniczych
- gardła, krtani, nosa i uszu
- wymagajacych leczenia operacyjnego
- narządu wzroku
- układu nerwowego
- skóry
- serca i układu krążenia
- nerek
- wcześniaków i noworodków
- układu kostno-stawowego
- powstałych w wyniku ciężkich urazów wielonarządowych.

Ponadto Szpital dysponuje nowoczesną bazą diagnostyczną, w zakresie której wykonujemy usługi:
- całodobowe RTG i USG
- mammografii
- EEG dla dzieci i dorosłych
- badań laboratoryjnych
- badań serologicznych
- badań mikrobiologicznych
- endoskopii
- badań cytologicznych
- krioterapii
- laseroterapii
- audiometrii
- prób wysiłkowych
- rehabilitacji.

Wprowadzamy nowe metody leczenia we wszystkich specjalnościach, między innymi:
- operacje usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji (aparat LEGACY)
- wszczepianie kardiostymulatorów serca
- prowadzenie zabiegów operacyjnych za pomocą laparoskopii na oddziale chirurgicznym, ortopedycznym i ginekologicznym.

Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli świadczy usługi profilaktyki, diagnozowania i leczenia również w poradniach specjalistycznych:

- Chirurgicznej
- Chirurgii Stomatologicznej
- Diabetologicznej
- Dermatologicznej
- Endokrynologicznej
- Gastroenterologicznej
- Hematologicznej
- Hepatologicznej
- Kardiologii Dziecięcej
- Kardiologicznej
- Laryngologicznej
- Leczenia Zeza
- Medycyny Pracy
- Neurologicznej dla Dzieci
- Neurologicznej
- Nefrologicznej
- Okulistycznej
- Onkologicznej z Salą Chemioterapii
- Ortopedyczno-Urazowej
- Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień
- Patologii Noworodka
- p/Gruźliczej i Chorób Płuc
- Pulmonologii Dziecięcej
- dla Kobiet
- Profilaktyki Wścieklizny
- Reumatologicznej i Leczenia Osteoporozy
- Leczenia Wad Postawy u Dzieci
- Zdrowia Psychicznego.
- Urologicznej

 
 
 
 
SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola; tel. 015 8433 205, fax 015 8420 672
e-mail: , www: